Prejsť na obsah Grafická verzia

Overenie odborne spôsobilých osôb v cestnej doprave

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti v cestnej doprave vydané na území SR je možné overiť vyplnením čísla osvedčenia, priezviska odborne spôsobilej osoby a kontrolného textu do nasledujúceho formulára a kliknutím na tlačidlo „Overiť“.
Dátum poslednej zmeny: 06.04.2016 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015