Prejsť na obsah Grafická verzia

Tatra Transport Tebeľák, s. r. o.

Tatra Transport Tebeľák, s. r. o.
Brezovica 436
Brezovica
08274
IČO: 44087250
tatra.transport.tebelak@gmail.com

Vydané povolenia

Číslo povolenia:
OU-PO-OCDPK-2016/012204
Dátum vydania:
01.03.2016
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Platnosť:
08.03.2016 - 08.03.2026
Posledná zmena:
08.03.2016
Kto vydal:
OÚ Prešov
Počet vozidiel nad 3,5t:
3
Počet vozidiel do 3,5t:
0
Vedúci dopravy:
Ing. Andrej Tebeľák

Vydané licencie

Názov dopravcu:
Tatra Transport Tebeľák, s. r. o.
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Číslo licencie:
POMN011979000000
Platnosť:
23.03.2016 - 08.03.2026
Počet overených kópii:
2

Overené kópie licencie

Číslo licenciePlatnosť
POMN011979000001 23.03.2016 - 08.03.2026
POMN011979000002 23.03.2016 - 08.03.2026
Dátum poslednej zmeny: 24.07.2024