Prejsť na obsah Grafická verzia

" GROSYMA spol. s r. o. "

" GROSYMA spol. s r. o. "
Topoľová 626/21
Partizánske
95804
IČO: 31105467
+421903693503
grosyma@grosyma.sk

Vydané povolenia

Číslo povolenia:
OU-TN-OCDPK-2023/015927
Dátum vydania:
14.03.2023
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Platnosť:
04.04.2023 - 04.04.2033
Posledná zmena:
04.04.2023
Kto vydal:
OÚ CD a PK Trenčín
Počet vozidiel nad 3,5t:
5
Vedúci dopravy:
Róbert Cabala

Vydané licencie

Názov dopravcu:
" GROSYMA spol. s r. o. "
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Číslo licencie:
TNMN000763010000
Platnosť:
04.04.2023 - 04.04.2033
Počet overených kópii:
5

Overené kópie licencie

Číslo licenciePlatnosť
TNMN000763010001 04.04.2023 - 04.04.2033
TNMN000763010002 04.04.2023 - 04.04.2033
TNMN000763010003 04.04.2023 - 04.04.2033
TNMN000763010004 04.04.2023 - 04.04.2033
TNMN000763010005 04.04.2023 - 04.04.2033
Dátum poslednej zmeny: 20.04.2024