Prejsť na obsah Grafická verzia

3JTransport,s.r.o.

3JTransport,s.r.o.
Kopaninová 2

04431
IČO: 54432758

Vydané povolenia

Číslo povolenia:
OU-KE-OCDPK-2022/026500
Dátum vydania:
31.05.2022
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Platnosť:
31.05.2022 - 31.05.2032
Posledná zmena:
31.05.2022
Kto vydal:
OÚ CD a PK Košice
Počet vozidiel nad 3,5t:
1
Vedúci dopravy:
Juraj Jánošík

Vydané licencie

Názov dopravcu:
3JTransport,s.r.o.
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Číslo licencie:
KEMN019045000000
Platnosť:
31.05.2022 - 31.05.2032
Počet overených kópii:
1

Overené kópie licencie

Číslo licenciePlatnosť
KEMN019045000001 31.05.2022 - 31.05.2032
Dátum poslednej zmeny: 20.04.2024