Prejsť na obsah Grafická verzia

31 TRANS, s. r. o.

31 TRANS, s. r. o.
Sady Cyrila a Metoda 21/16
Nová Dubnica
01851
IČO: 46659307
+421948513825
michalgabor1@gmail.com

Vydané povolenia

Číslo povolenia:
OU-TN-OCDPK-2022/021273
Dátum vydania:
25.09.2023
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Platnosť:
30.05.2022 - 30.05.2032
Posledná zmena:
25.09.2023
Kto vydal:
OÚ CD a PK Trenčín
Počet vozidiel nad 3,5t:
0
Vedúci dopravy:
Michal Gábor

Vydané licencie

Názov dopravcu:
31 TRANS, s. r. o.
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Číslo licencie:
TNMN019019000000
Platnosť:
27.05.2022 - 30.05.2032
Počet overených kópii:
2

Overené kópie licencie

Číslo licenciePlatnosť
TNMN019019000001 27.05.2022 - 30.05.2032
TNMN019019000002 26.09.2023 - 30.05.2032
Dátum poslednej zmeny: 20.04.2024