Prejsť na obsah Grafická verzia

Vladimír Benka-Rybár

Vladimír Benka-Rybár
Zlaté 135
Zlaté
08601
IČO: 37119508

Vydané povolenia

Číslo povolenia:
9/2013/01502
Dátum vydania:
19.04.2013
Typ dopravy:
Osobná cestná doprava
Platnosť:
30.04.2013 - 30.04.2023
Posledná zmena:
30.04.2013
Kto vydal:
OÚD v Prešove
Počet vozidiel nad 3,5t:
2
Vedúci dopravy:
Vladimír Benka-Rybár

Vydané licencie

Názov dopravcu:
Vladimír Benka-Rybár
Typ dopravy:
Osobná cestná doprava
Číslo licencie:
POMO005953010000
Platnosť:
30.04.2013 - 30.04.2023
Počet overených kópii:
2

Overené kópie licencie

Číslo licenciePlatnosť
POMO005953010001 30.04.2013 - 30.04.2023
POMO005953010002 30.04.2013 - 30.04.2023
Dátum poslednej zmeny: 07.12.2022