Prejsť na obsah Grafická verzia

Vladimír Benka-Rybár

Vladimír Benka-Rybár
Zlaté 135
Zlaté
08601
IČO: 37119508
+421907918494

Vydané povolenia

Číslo povolenia:
OU-PO-OCDPK-2023/022361
Dátum vydania:
31.03.2023
Typ dopravy:
Osobná cestná doprava
Platnosť:
01.05.2023 - 01.05.2033
Posledná zmena:
01.05.2023
Kto vydal:
OÚ CD a PK Prešov
Počet vozidiel nad 3,5t:
2
Počet vozidiel do 3,5t:
0
Vedúci dopravy:
Vladimír Benka-Rybár

Vydané licencie

Názov dopravcu:
Vladimír Benka-Rybár
Typ dopravy:
Osobná cestná doprava
Číslo licencie:
POMO005953020000
Platnosť:
01.05.2023 - 01.05.2033
Počet overených kópii:
2

Overené kópie licencie

Číslo licenciePlatnosť
POMO005953020001 01.05.2023 - 01.05.2033
POMO005953020002 01.05.2023 - 01.05.2033
Dátum poslednej zmeny: 25.05.2024