Prejsť na obsah Grafická verzia

VIETOR, s.r.o.

VIETOR, s.r.o.
Fraňa Kráľa 288
Liptovský Ján
03203
IČO: 36419150
+421905660311
jakub.korner@vietor.sk

Vydané povolenia

Číslo povolenia:
OU-ZA-OCDPK-2016/035456
Dátum vydania:
02.02.2023
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Platnosť:
01.09.2016 - 01.09.2026
Posledná zmena:
02.02.2023
Kto vydal:
OÚ CD a PK Žilina
Počet vozidiel nad 3,5t:
1
Počet vozidiel do 3,5t:
27
Vedúci dopravy:
Jakub Körner

Vydané licencie

Názov dopravcu:
VIETOR, s.r.o.
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Číslo licencie:
ZAMN005679000000
Platnosť:
01.09.2016 - 01.09.2026
Počet overených kópii:
28

Overené kópie licencie

Číslo licenciePlatnosť
ZAMN005679000001 01.09.2016 - 01.09.2026
ZAMN005679000002 13.05.2022 - 01.09.2026
ZAMN005679000003 13.05.2022 - 01.09.2026
ZAMN005679000004 13.05.2022 - 01.09.2026
ZAMN005679000005 13.05.2022 - 01.09.2026
ZAMN005679000006 13.05.2022 - 01.09.2026
ZAMN005679000007 13.05.2022 - 01.09.2026
ZAMN005679000008 13.05.2022 - 01.09.2026
ZAMN005679000009 13.05.2022 - 01.09.2026
ZAMN005679000010 13.05.2022 - 01.09.2026
ZAMN005679000011 13.05.2022 - 01.09.2026
ZAMN005679000012 13.05.2022 - 01.09.2026
ZAMN005679000013 13.05.2022 - 01.09.2026
ZAMN005679000014 13.05.2022 - 01.09.2026
ZAMN005679000015 13.05.2022 - 01.09.2026
ZAMN005679000016 13.05.2022 - 01.09.2026
ZAMN005679000017 13.05.2022 - 01.09.2026
ZAMN005679000018 13.05.2022 - 01.09.2026
ZAMN005679000019 13.05.2022 - 01.09.2026
ZAMN005679000020 13.05.2022 - 01.09.2026
ZAMN005679000021 13.05.2022 - 01.09.2026
ZAMN005679000022 13.05.2022 - 01.09.2026
ZAMN005679000023 13.05.2022 - 01.09.2026
ZAMN005679000024 07.02.2023 - 01.09.2026
ZAMN005679000025 07.02.2023 - 01.09.2026
ZAMN005679000026 07.02.2023 - 01.09.2026
ZAMN005679000027 07.02.2023 - 01.09.2026
ZAMN005679000028 07.02.2023 - 01.09.2026
Dátum poslednej zmeny: 25.05.2024