Prejsť na obsah Grafická verzia

ROKOTRANS s.r.o.

ROKOTRANS s.r.o.
Vydrná 184
Lúky
02053
IČO: 50542303
+421904642675
rokotrans.sro@gmail.com

Vydané povolenia

Číslo povolenia:
OU-TN-OCDPK-2016/033812
Dátum vydania:
23.02.2022
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Platnosť:
08.11.2016 - 08.11.2026
Posledná zmena:
04.03.2022
Kto vydal:
OÚ CD a PK Trenčín
Počet vozidiel nad 3,5t:
1
Počet vozidiel do 3,5t:
0
Vedúci dopravy:
Ing. Ľubica Vlhová

Vydané licencie

Názov dopravcu:
ROKOTRANS s.r.o.
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Číslo licencie:
TNMN015351000000
Platnosť:
09.11.2016 - 08.11.2026
Počet overených kópii:
1

Overené kópie licencie

Číslo licenciePlatnosť
TNMN015351000001 09.11.2016 - 08.11.2026
Dátum poslednej zmeny: 24.07.2024