Prejsť na obsah Grafická verzia

Machunka D&R s.r.o.

Machunka D&R s.r.o.
Ružinovská 40
Bratislava-Ružinov
82103
IČO: 47245786

Vydané povolenia

Číslo povolenia:
OU-BA-OCDPK1-2023/270979
Dátum vydania:
16.05.2023
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Platnosť:
04.06.2023 - 04.06.2033
Posledná zmena:
04.06.2023
Kto vydal:
OÚ CD a PK Bratislava
Počet vozidiel nad 3,5t:
34
Počet vozidiel do 3,5t:
3
Vedúci dopravy:
Rastislav Machunka

Vydané licencie

Názov dopravcu:
Machunka D&R s.r.o.
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Číslo licencie:
BAMN009013010000
Platnosť:
04.06.2023 - 04.06.2033
Počet overených kópii:
37

Overené kópie licencie

Číslo licenciePlatnosť
BAMN009013010001 04.06.2023 - 04.06.2033
BAMN009013010002 04.06.2023 - 04.06.2033
BAMN009013010003 04.06.2023 - 04.06.2033
BAMN009013010004 04.06.2023 - 04.06.2033
BAMN009013010005 04.06.2023 - 04.06.2033
BAMN009013010006 04.06.2023 - 04.06.2033
BAMN009013010007 04.06.2023 - 04.06.2033
BAMN009013010008 04.06.2023 - 04.06.2033
BAMN009013010009 04.06.2023 - 04.06.2033
BAMN009013010010 04.06.2023 - 04.06.2033
BAMN009013010011 04.06.2023 - 04.06.2033
BAMN009013010012 04.06.2023 - 04.06.2033
BAMN009013010013 04.06.2023 - 04.06.2033
BAMN009013010014 04.06.2023 - 04.06.2033
BAMN009013010015 04.06.2023 - 04.06.2033
BAMN009013010016 04.06.2023 - 04.06.2033
BAMN009013010017 04.06.2023 - 04.06.2033
BAMN009013010018 04.06.2023 - 04.06.2033
BAMN009013010019 04.06.2023 - 04.06.2033
BAMN009013010020 04.06.2023 - 04.06.2033
BAMN009013010021 04.06.2023 - 04.06.2033
BAMN009013010022 04.06.2023 - 04.06.2033
BAMN009013010023 04.06.2023 - 04.06.2033
BAMN009013010024 04.06.2023 - 04.06.2033
BAMN009013010025 04.06.2023 - 04.06.2033
BAMN009013010026 04.06.2023 - 04.06.2033
BAMN009013010027 04.06.2023 - 04.06.2033
BAMN009013010028 04.06.2023 - 04.06.2033
BAMN009013010029 04.06.2023 - 04.06.2033
BAMN009013010030 04.06.2023 - 04.06.2033
BAMN009013010031 04.06.2023 - 04.06.2033
BAMN009013010032 04.06.2023 - 04.06.2033
BAMN009013010033 04.06.2023 - 04.06.2033
BAMN009013010034 04.06.2023 - 04.06.2033
BAMN009013010035 04.06.2023 - 04.06.2033
BAMN009013010036 04.06.2023 - 04.06.2033
BAMN009013010037 04.06.2023 - 04.06.2033
Dátum poslednej zmeny: 18.06.2024