Prejsť na obsah Grafická verzia

Kamil Varga

Kamil Varga
Námestie M. Pajdušáka 19
Smižany
05311
IČO: 33051607

Vydané povolenia

Číslo povolenia:
OU-KE-OCDPK-2016/007454-02
Dátum vydania:
18.07.2016
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Platnosť:
17.02.2016 - 17.02.2026
Posledná zmena:
18.07.2016
Kto vydal:
OÚ CD a PK Košice
Počet vozidiel:
5
Vedúci dopravy:
Kamil Varga

Vydané licencie

Názov dopravcu:
Kamil Varga
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Číslo licencie:
KEMN005010010000
Platnosť:
18.07.2016 - 17.02.2026
Počet overených kópii:
5

Overené kópie licencie

Číslo licenciePlatnosť
KEMN005010010001 18.07.2016 - 17.02.2026
KEMN005010010002 18.07.2016 - 17.02.2026
KEMN005010010003 18.07.2016 - 17.02.2026
KEMN005010010004 18.07.2016 - 17.02.2026
KEMN005010010005 18.07.2016 - 17.02.2026
Dátum poslednej zmeny: 20.01.2022