Prejsť na obsah Grafická verzia

AKARA, s.r.o.

AKARA, s.r.o.
Vašinova 125/61
Nitra
94901
IČO: 36540943
+421903750268
doprava@akara.sk

Vydané povolenia

Číslo povolenia:
OU-NR-OCDPK-2022/037844
Dátum vydania:
11.08.2022
Typ dopravy:
Osobná cestná doprava
Platnosť:
25.08.2022 - 25.08.2032
Posledná zmena:
25.08.2022
Kto vydal:
OÚ CD a PK Nitra
Počet vozidiel nad 3,5t:
9
Vedúci dopravy:
Štefan Kolena

Vydané licencie

Názov dopravcu:
AKARA, s.r.o.
Typ dopravy:
Osobná cestná doprava
Číslo licencie:
NRMO005772010000
Platnosť:
23.08.2022 - 25.08.2032
Počet overených kópii:
9

Overené kópie licencie

Číslo licenciePlatnosť
NRMO005772010001 23.08.2022 - 25.08.2032
NRMO005772010002 23.08.2022 - 25.08.2032
NRMO005772010003 23.08.2022 - 25.08.2032
NRMO005772010004 23.08.2022 - 25.08.2032
NRMO005772010005 23.08.2022 - 25.08.2032
NRMO005772010006 23.08.2022 - 25.08.2032
NRMO005772010007 23.08.2022 - 25.08.2032
NRMO005772010008 23.08.2022 - 25.08.2032
NRMO005772010009 23.08.2022 - 25.08.2032
Dátum poslednej zmeny: 20.04.2024