Prejsť na obsah Grafická verzia

A.D.E.M. s. r. o.

A.D.E.M. s. r. o.
Pod Stráňou 860/29
Trstená
02801
IČO: 52709752
+421904410545
miroslav.djobek@gmail.com

Vydané povolenia

Číslo povolenia:
OU-ZA-OCDPK-2020/023085
Dátum vydania:
13.05.2020
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Platnosť:
13.05.2020 - 13.05.2030
Posledná zmena:
13.05.2020
Kto vydal:
OÚ CD a PK Žilina
Počet vozidiel nad 3,5t:
1
Vedúci dopravy:
Miroslav Djobek

Vydané licencie

Názov dopravcu:
A.D.E.M. s. r. o.
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Číslo licencie:
ZAMN017679000000
Platnosť:
14.05.2020 - 13.05.2030
Počet overených kópii:
1

Overené kópie licencie

Číslo licenciePlatnosť
ZAMN017679000001 14.05.2020 - 13.05.2030
Dátum poslednej zmeny: 20.04.2024