Prejsť na obsah Grafická verzia

4B, s. r. o.

4B, s. r. o.
Miloslavov 1246
Miloslavov
90042
IČO: 45956511

Vydané povolenia

Číslo povolenia:
OU-BA-OCDPK1-2016/083813
Dátum vydania:
09.02.2017
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Platnosť:
10.09.2016 - 10.09.2026
Posledná zmena:
14.02.2017
Kto vydal:
OÚ CD a PK Bratislava
Počet vozidiel nad 3,5t:
5
Vedúci dopravy:
František Bako

Vydané licencie

Názov dopravcu:
4B, s. r. o.
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Číslo licencie:
BAMN015141000000
Platnosť:
10.09.2016 - 10.09.2026
Počet overených kópii:
5

Overené kópie licencie

Číslo licenciePlatnosť
BAMN015141000001 10.09.2016 - 10.09.2026
BAMN015141000002 10.09.2016 - 10.09.2026
BAMN015141000003 10.09.2016 - 10.09.2026
BAMN015141000004 10.09.2016 - 10.09.2026
BAMN015141000005 15.02.2017 - 10.09.2026
Dátum poslednej zmeny: 20.04.2024