Prejsť na obsah Grafická verzia

3M Expres Transport s.r.o.

3M Expres Transport s.r.o.
Chotárna 239/13
Nitra
949 01
IČO: 50263277

Vydané povolenia

Číslo povolenia:
OU-NR-OCDPK-2022/025706
Dátum vydania:
10.03.2023
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Platnosť:
17.05.2022 - 17.05.2032
Posledná zmena:
10.03.2023
Kto vydal:
OÚ CD a PK Nitra
Počet vozidiel nad 3,5t:
0
Počet vozidiel do 3,5t:
4
Vedúci dopravy:
Milan Moravčík

Vydané licencie

Názov dopravcu:
3M Expres Transport s.r.o.
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Číslo licencie:
NRMN018837000000
Platnosť:
17.05.2022 - 17.05.2032
Počet overených kópii:
4

Overené kópie licencie

Číslo licenciePlatnosť
NRMN018837000001 17.05.2022 - 17.05.2032
NRMN018837000002 17.05.2022 - 17.05.2032
NRMN018837000003 17.05.2022 - 17.05.2032
NRMN018837000004 13.03.2023 - 17.05.2032
Dátum poslednej zmeny: 17.06.2024