Prejsť na obsah Grafická verzia

3J-3D int.,s.r.o.

3J-3D int.,s.r.o.
Nitrianska 5
Trnava
91701
IČO: 36727024

Vydané povolenia

Číslo povolenia:
OU-TT-OCDPK-2023/007349
Dátum vydania:
24.01.2023
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Platnosť:
16.02.2023 - 16.02.2033
Posledná zmena:
16.02.2023
Kto vydal:
OÚ CD a PK Trnava
Počet vozidiel nad 3,5t:
20
Vedúci dopravy:
Roman Čapoš

Vydané licencie

Názov dopravcu:
3J-3D int.,s.r.o.
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Číslo licencie:
TTMN000669020000
Platnosť:
16.02.2023 - 16.02.2033
Počet overených kópii:
21

Overené kópie licencie

Číslo licenciePlatnosť
TTMN000669020001 16.02.2023 - 16.02.2033
TTMN000669020002 16.02.2023 - 16.02.2033
TTMN000669020003 16.02.2023 - 16.02.2033
TTMN000669020004 16.02.2023 - 16.02.2033
TTMN000669020005 16.02.2023 - 16.02.2033
TTMN000669020006 16.02.2023 - 16.02.2033
TTMN000669020007 16.02.2023 - 16.02.2033
TTMN000669020008 16.02.2023 - 16.02.2033
TTMN000669020009 16.02.2023 - 16.02.2033
TTMN000669020010 16.02.2023 - 16.02.2033
TTMN000669020011 16.02.2023 - 16.02.2033
TTMN000669020012 16.02.2023 - 16.02.2033
TTMN000669020013 16.02.2023 - 16.02.2033
TTMN000669020014 16.02.2023 - 16.02.2033
TTMN000669020015 16.02.2023 - 16.02.2033
TTMN000669020016 16.02.2023 - 16.02.2033
TTMN000669020017 16.02.2023 - 16.02.2033
TTMN000669020018 16.02.2023 - 16.02.2033
TTMN000669020019 16.02.2023 - 16.02.2033
TTMN000669020020 16.02.2023 - 16.02.2033
TTMN000669020021 16.02.2023 - 16.02.2033
Dátum poslednej zmeny: 20.04.2024