Prejsť na obsah Grafická verzia

3Bex spol. s r.o.

3Bex spol. s r.o.
Pri Štadióne 23
Svätý Jur
90021
IČO: 35975156

Vydané povolenia

Číslo povolenia:
OU-BA-OCDPK1-2018/026825
Dátum vydania:
31.01.2018
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Platnosť:
02.02.2018 - 02.02.2028
Posledná zmena:
02.02.2018
Kto vydal:
OÚ CD a PK Bratislava
Počet vozidiel nad 3,5t:
2
Vedúci dopravy:
Vladislav Brejcha

Vydané licencie

Názov dopravcu:
3Bex spol. s r.o.
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Číslo licencie:
BAMN007637010000
Platnosť:
07.02.2018 - 02.02.2028
Počet overených kópii:
2

Overené kópie licencie

Číslo licenciePlatnosť
BAMN007637010001 07.02.2018 - 02.02.2028
BAMN007637010002 07.02.2018 - 02.02.2028
Dátum poslednej zmeny: 01.10.2023