Prejsť na obsah Grafická verzia

3AI. s.r.o.

3AI. s.r.o.
Stred 56/45
Považská Bystrica
01701
IČO: 46443177
+421915815349
3ai@hotmail.sk

Vydané povolenia

Číslo povolenia:
OU-TN-OCDPK-2016/011740-002
Dátum vydania:
02.08.2022
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Platnosť:
14.03.2016 - 14.03.2026
Posledná zmena:
02.08.2022
Kto vydal:
OÚ CD a PK Trenčín
Počet vozidiel nad 3,5t:
1
Vedúci dopravy:
Ing. Ivan Letko

Vydané licencie

Názov dopravcu:
3AI. s.r.o.
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Číslo licencie:
TNMN012013000000
Platnosť:
14.03.2016 - 14.03.2026
Počet overených kópii:
6

Overené kópie licencie

Číslo licenciePlatnosť
TNMN012013000001 14.03.2016 - 14.03.2026
TNMN012013000002 03.08.2022 - 14.03.2026
TNMN012013000003 03.08.2022 - 14.03.2026
TNMN012013000004 03.08.2022 - 14.03.2026
TNMN012013000005 03.08.2022 - 14.03.2026
TNMN012013000006 03.08.2022 - 14.03.2026
Dátum poslednej zmeny: 21.02.2024