Prejsť na obsah Grafická verzia

3 M CARGO, s.r.o.

3 M CARGO, s.r.o.
Miľpoš 188
Milpoš
08271
IČO: 36684431
+421905585920

Vydané povolenia

Číslo povolenia:
OU-PO-OCDPK-2022/027350
Dátum vydania:
16.05.2022
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Platnosť:
18.05.2022 - 18.05.2032
Posledná zmena:
18.05.2022
Kto vydal:
OÚ CD a PK Prešov
Počet vozidiel nad 3,5t:
0
Vedúci dopravy:
Marek Štefančík

Vydané licencie

Názov dopravcu:
3 M CARGO, s.r.o.
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Číslo licencie:
POMN000175000000
Platnosť:
18.05.2022 - 18.05.2032
Počet overených kópii:
7

Overené kópie licencie

Číslo licenciePlatnosť
POMN000175000001 18.05.2022 - 18.05.2032
POMN000175000002 18.05.2022 - 18.05.2032
POMN000175000003 18.05.2022 - 18.05.2032
POMN000175000004 18.05.2022 - 18.05.2032
POMN000175000005 18.05.2022 - 18.05.2032
POMN000175000006 18.05.2022 - 18.05.2032
POMN000175000007 18.05.2022 - 18.05.2032
Dátum poslednej zmeny: 20.04.2024