Prejsť na obsah Grafická verzia

3 express transport s. r. o.

3 express transport s. r. o.
Tallerova 4
Bratislava-Staré Mesto
811 02
IČO: 46477900

Vydané povolenia

Číslo povolenia:
OU-BA-OCDPK1-2022/100209
Dátum vydania:
18.05.2022
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Platnosť:
20.05.2022 - 20.05.2032
Posledná zmena:
20.05.2022
Kto vydal:
OÚ CD a PK Bratislava
Počet vozidiel nad 3,5t:
0
Vedúci dopravy:
Boris Kleman

Vydané licencie

Názov dopravcu:
3 express transport s. r. o.
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Číslo licencie:
BAMN018877000000
Platnosť:
20.05.2022 - 20.05.2032
Počet overených kópii:
2

Overené kópie licencie

Číslo licenciePlatnosť
BAMN018877000001 20.05.2022 - 20.05.2032
BAMN018877000002 20.05.2022 - 20.05.2032
Dátum poslednej zmeny: 20.04.2024