Prejsť na obsah Grafická verzia

3 Energy SK, s.r.o.

3 Energy SK, s.r.o.
K cintorínu 36
Žilina
01004
IČO: 51039508
+421907809284
info@3energy.sk

Vydané povolenia

Číslo povolenia:
OU-ZA-OCDPK-2020/050812
Dátum vydania:
20.04.2021
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Platnosť:
15.12.2020 - 15.12.2030
Posledná zmena:
21.04.2021
Kto vydal:
OÚ CD a PK Žilina
Počet vozidiel nad 3,5t:
1
Počet vozidiel do 3,5t:
0
Vedúci dopravy:
Martin Macura

Vydané licencie

Názov dopravcu:
3 Energy SK, s.r.o.
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Číslo licencie:
ZAMN017968000000
Platnosť:
16.12.2020 - 15.12.2030
Počet overených kópii:
1

Overené kópie licencie

Číslo licenciePlatnosť
ZAMN017968000001 16.12.2020 - 15.12.2030
Dátum poslednej zmeny: 25.05.2024