Prejsť na obsah Grafická verzia

2M Logistics k. s.

2M Logistics k. s.
Drieňová 34
Bratislava-Ružinov
82102
IČO: 48027995

Vydané povolenia

Číslo povolenia:
OU-BA-OCDPK1-2015/031734/GRM
Dátum vydania:
18.08.2016
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Platnosť:
25.03.2015 - 25.03.2025
Posledná zmena:
19.08.2016
Kto vydal:
OÚ CD a PK Bratislava
Počet vozidiel nad 3,5t:
13
Vedúci dopravy:
Joachim Christian Mairinger

Vydané licencie

Názov dopravcu:
2M Logistics k. s.
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Číslo licencie:
BAMN011283000000
Platnosť:
27.03.2015 - 25.03.2025
Počet overených kópii:
13

Overené kópie licencie

Číslo licenciePlatnosť
BAMN011283000001 27.03.2015 - 25.03.2025
BAMN011283000002 27.03.2015 - 25.03.2025
BAMN011283000003 23.04.2015 - 25.03.2025
BAMN011283000004 23.04.2015 - 25.03.2025
BAMN011283000005 25.06.2015 - 25.03.2025
BAMN011283000006 25.06.2015 - 25.03.2025
BAMN011283000007 20.08.2015 - 25.03.2025
BAMN011283000008 20.08.2015 - 25.03.2025
BAMN011283000009 20.08.2015 - 25.03.2025
BAMN011283000010 22.08.2016 - 25.03.2025
BAMN011283000011 22.08.2016 - 25.03.2025
BAMN011283000012 22.08.2016 - 25.03.2025
BAMN011283000013 22.08.2016 - 25.03.2025
Dátum poslednej zmeny: 15.04.2024