Prejsť na obsah Grafická verzia

2016 s.r.o.

2016 s.r.o.
Salka 384
Salka
94361
IČO: 50298437

Vydané povolenia

Číslo povolenia:
OU-NR-OCDPK-2022/032531
Dátum vydania:
12.07.2022
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Platnosť:
12.07.2022 - 12.07.2032
Posledná zmena:
12.07.2022
Kto vydal:
OÚ CD a PK Nitra
Počet vozidiel nad 3,5t:
0
Vedúci dopravy:
Szabolcs Rékási

Vydané licencie

Názov dopravcu:
2016 s.r.o.
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Číslo licencie:
NRMN019307000000
Platnosť:
12.07.2022 - 12.07.2032
Počet overených kópii:
2

Overené kópie licencie

Číslo licenciePlatnosť
NRMN019307000001 12.07.2022 - 12.07.2032
NRMN019307000002 12.07.2022 - 12.07.2032
Dátum poslednej zmeny: 15.04.2024