Prejsť na obsah Grafická verzia

19th-WOOD s.r.o.

19th-WOOD s.r.o.
Biskupická 4
Fiľakovo
98601
IČO: 44908431

Vydané povolenia

Číslo povolenia:
OU-BB-OCDPK-2016/030314
Dátum vydania:
05.03.2019
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Platnosť:
20.10.2016 - 20.10.2026
Posledná zmena:
06.03.2019
Kto vydal:
OÚ CD a PK Banská Bystrica
Počet vozidiel nad 3,5t:
3
Počet vozidiel do 3,5t:
0
Vedúci dopravy:
Mária Péterová Bialová

Vydané licencie

Názov dopravcu:
19th-WOOD s.r.o.
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Číslo licencie:
BBMN015269000000
Platnosť:
20.10.2016 - 20.10.2026
Počet overených kópii:
3

Overené kópie licencie

Číslo licenciePlatnosť
BBMN015269000001 20.10.2016 - 20.10.2026
BBMN015269000002 19.12.2017 - 20.10.2026
BBMN015269000003 06.03.2019 - 20.10.2026
Dátum poslednej zmeny: 25.05.2024