Prejsť na obsah Grafická verzia

Prehľad koncesií na taxislužbu

Podnikateľ, ktorý chce podnikať v taxislužbe musí splniť zákonom stanovené podmienky, ktoré ho následne oprávnia na tento predmet podnikania. Ide o získanie koncesie na prevádzkovanie taxislužby, ktorá sa vydáva na dobu desať rokov.

Tento proces sa uskutočňuje prostredníctvom žiadosti podanej na príslušný okresný úrad. Vyhľadávať/filtrovať v koncesiách na prevádkovanie taxislužby je možné vyplnením názvu alebo IČO taxislužby do políčka "Najdi TAXI" a stlačením tlačidla „Hľadať". Tiež je možné filtrovať koncesie výberom kraja a prípadne aj mesta/obce a stlačením tlačidla „Hľadať".

Názov TAXI
606 s.r.o.
Andovce
8 ŠiMi s. r. o.
Bratislava-Ružinov
A - Fin Slovakia spol. s r.o.
Košice-Západ
A - Z transport & services s. r. o.
Komárno
A&M PLUS s.r.o.
Kremnica
A&R Company s. r. o
Bíňa
A-ctive s.r.o.
Malé Straciny
A-DRIVE, spol. s r. o.
Bratislava-Rača
A-M Puskas s. r. o.
Košice-Juh
A-SUPERB, s.r.o.
Halič
Dátum poslednej zmeny: 21.09.2021