Prejsť na obsah Grafická verzia

UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.

UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.
Močarianska 27B
Michalovce
07101
Číslo oprávnenia
Emisná kontrola: 1050
Kontrola originality: 1758
Druhy kontrol
Emisná kontrola
Kontrola originality
Druhy vozidiel
Nákladné vozidlá
Osobné vozidlá

Špecifikácia kontroly

Kontrola originalityKONTROLA ORIGINALITY

M1
Osobné auto

Emisná kontrolaEMISNÁ KONTROLA

Dátum poslednej zmeny: 20.04.2024