Prejsť na obsah Grafická verzia

Prehľad autoškôl

Na stránke jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD) bol medzi registre doplnený register autoškôl, v ktorom možno nájsť užitočné informácie o autoškolách, ktoré splnili nové podmienky a prešli procesom registrácie na okresných úradoch v sídle kraja. Údaje v tomto registri budú priebežne doplňované a aktualizované.

Názov autoškoly
Beáta Borsos - BORA
Gbelce
Beáta Dúcová BEDO
Humenné
Bezpa Consult s. r. o.
Čadca
BIBA PLUS, s. r. o.
Prešov
Boris Bialý - BB
Humenné
Boris Hrozienčik - Autoškola BORIS
Martin
CARLIS s.r.o.
Lipany
Carspol s.r.o.
Ladce
ČEKO s.r.o.
Žilina
CENTEX RS, spol. s r.o.
Rimavská Sobota
Dátum poslednej zmeny: 01.10.2023