Prejsť na obsah Grafická verzia

Vzdanie sa odvolania

Proti rozhodnutiu správneho orgánu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal.

 

Vzdať sa odvolania možno len voči súdu, a to až po vyhlásení prvostupňového rozhodnutia.

Praktická rada: Túto možnosť je vhodné využiť, ak je rozhodnutie vo váš prospech, resp. ak obe strany s rozhodnutím súhlasia a je potrebné dosiahnuť čo najrýchlejšiu právoplatnosť rozhodnutia.  

 

V prípade vzdania sa odvolania cez elektronický formulár kliknite tu.

Dátum poslednej zmeny: 18.12.2015 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015