Prejsť na obsah Grafická verzia

Aktuality

Výzva pre autoškoly – termín 30.11.2016 sa blíži!

  • 25.10.2016

Podľa § 22b ods. 2 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľ autoškoly povinný najneskôr do 30. novembra 2016...

zobraziť

Ako začať pracovať v JISCD?

  • 25.10.2016

Vážení prevádzkovatelia autoškôl,

z dôvodu uľahčenia práce s jednotným informačným systémom v cestnej doprave (JISCD), pripravil pre Vás dodávateľ JISCD materiál s názvom „Príručka pre prostredie...

zobraziť

Spustenie DEMO prostredia JISCD – Digitálna autoškola

  • 01.07.2016

Na portáli https://www.jiscd.sk/autoskoly/DEMO/ je od 30.6.2016 k dispozícii registračný formulár do DEMO prostredia JISCD, kde si majú možnosť prevádzkovatelia autoškôl vyskúšať pracu v systéme JISCD...

zobraziť

Zoznam schválených identifikačných zariadení

  • 27.05.2016

Na portáli http://www.jiscd.sk bol pridaný register pre schválené identifikačné zariadenia výcvikového vozidla a schválené identifikačné zariadenia učebne a trenažéra. V tomto registri sú uvedené...

zobraziť

Notifikačná služba cez EKV

  • 02.03.2016

K dnešnému dňu bola umožnené nastavenie notifikácii cez elektronickú knihu vozidla, kde má každý možnosť nastaviť si notifikácie už vo svojej finálnej podobe.

Na danej obrazovke sa vykoná párovanie...

zobraziť

Schválenie identifikačných zariadení a programového vybavenia

  • 12.02.2016

Dodávateľom identifikačných zariadení do učební a trenažérov, identifikačných zariadení do výcvikových vozidiel, ako aj vlastného programového vybavenia autoškôl v zmysle zákona 387/2015 z.z. sa...

zobraziť

Registrácia na notifikáciu o blížiacom sa konci platnosti EK/TK

  • 13.01.2016

Na portáli http://www.jiscd.sk sa bude možné od 18.1.2016 registrovať pre obdržanie notifikačnej správy o konci platnosti emisnej, respektíve technickej kontroly vozidla. V súčasnej dobe je možné...

zobraziť

Generálny pardón pre uloženie pokuty prevádzkovateľovi vozidla za nepodrobenie vozidla technickej kontrole

  • 12.01.2016

Prevádzkovateľ vozidla je povinný v ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť

a)    vozidlo technickej kontrole pravidelnej,
b)    motorové vozidlo emisnej kontrole...

zobraziť

Brusel sa zameriava na sociálne aspekty v cestnej doprave

  • 10.12.2015

Problematika spolupráce v oblasti dopravy a telekomunikácií je hlavnou témou rokovaní v Bruseli, na ktorých sa zúčastnil aj štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja...

zobraziť

Ročná splátka za bratislavský obchvat môže byť necelých 57 miliónov eur

  • 07.12.2015

Za ročnú splátku menej ako 57 miliónov eur je konzorcium Obchvat Nula ochotné postaviť takmer šesťdesiat kilometrov diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 v okolí Bratislavy. Ponuku konzorcia vedeného...

zobraziť
Dátum poslednej zmeny: 07.02.2020 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015