Prejsť na obsah Grafická verzia

Výzva pre autoškoly – termín 30.11.2016 sa blíži!

  • 25.10.2016

Podľa § 22b ods. 2 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľ autoškoly povinný najneskôr do 30. novembra 2016 preukázať okresnému úradu v sídle kraja bezúhonnosť a technickú základňu autoškoly podľa tohto zákona účinného od 1. januára 2016. Inak okresný úrad v sídle kraja zruší registráciu autoškoly, pričom na zrušenie registrácie autoškoly sa vzťahujú ustanovenia § 7 ods. 4 až 7 citovaného zákona.

 

Napriek tomu, že jednotný informačný systém v cestnej doprave (JISCD) umožňuje okresným úradom vykonať registráciu (preregistráciu) autoškôl, túto možnosť využilo doposiaľ len niekoľko autoškôl, aj to prevažne nových.

 

Vzhľadom na to, že každá autoškola, ktorá má záujem pokračovať vo svojej činnosti aj naďalej, bude musieť preukázať splnenie podmienok najneskôr do 30. novembra 2016, bolo by vhodné, aby si prevádzkovatelia autoškôl túto úlohu nenechávali na poslednú chvíľu. Môže totiž nastať situácia, že v mesiacoch október a november 2016 budú okresné úrady v sídle kraja predmetnými žiadosťami zahltené natoľko, že to jednoducho z kapacitných dôvodov nebudú stíhať.

Dátum poslednej zmeny: 11.05.2022 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015