Prejsť na obsah Grafická verzia

Zoznam schválených identifikačných zariadení

  • 27.05.2016

Na portáli http://www.jiscd.sk bol pridaný register pre schválené identifikačné zariadenia výcvikového vozidla a schválené identifikačné zariadenia učebne a trenažéra. V tomto registri sú uvedené základné informácie o schválených identifikačných zariadeniach, vrátane kontaktov na webové sídla držiteľov jednotlivých osvedčení.  Tento register bude priebežne aktualizovaný na základe osvedčení o schválení technickej spôsobilosti identifikačných zariadení, ktoré vydáva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Dátum poslednej zmeny: 11.05.2022 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015