Prejsť na obsah Grafická verzia

Schválenie identifikačných zariadení a programového vybavenia

  • 12.02.2016

Dodávateľom identifikačných zariadení do učební a trenažérov, identifikačných zariadení do výcvikových vozidiel, ako aj vlastného programového vybavenia autoškôl v zmysle zákona 387/2015 z.z. sa zverejnili podmienky a postupy ako aj registrácia na test kompatibility.

Schvaľovanie identifikačných zariadení a programového vybavenia autoškoly je legislatívne upravené v § 5a zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Výrobca alebo zástupca výrobcu identifikačného zariadenia výcvikového vozidla a identifikačného zariadenia učebne a trenažéra je pred ich uvedením na trh povinný písomne požiadať Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") o schválenie spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie v autoškolách.

Testovanie kompatibility identifikačných zariadení a vlastného programového vybavenia autoškoly

Identifikačné zariadenie výcvikového vozidla a identifikačné zariadenie učebne a trenažéra musí pred schválením podľa § 5a ods. 2 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prejsť testovaním kompatibility programového vybavenia zariadenia na komunikáciu s cestným informačným systémom. O výsledku testovania vydá prevádzkovateľ informačného systému správu.
Výrobca alebo zástupca výrobcu identifikačných zariadení alebo vlastného programového vybavenia autoškoly je povinný sa pred testovaním kompatibility zaregistrovať, pričom vykonanie testovania zabezpečuje na vlastné náklady.

Schvaľovanie identifikačných zariadení a programového vybavenia autoškoly

Schvaľovanie identifikačných zariadení a programového vybavenia autoškoly je legislatívne upravené v § 5a zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Danej problematike sa venuje portál jiscd.sk v sekcii „Schvaľovanie IZ a SW vybavenia autoškôl

Dátum poslednej zmeny: 11.05.2022 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015