Prejsť na obsah Grafická verzia

Aktuálne informácie o legislatíve Európskej únie sú zverejňované na stránke Štátneho dopravného úradu, Ministerstva dopravy SR.

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1071/2009

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES.

 

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1072/2009

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009, o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh.

 

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1073/2009

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009, o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006.

Dátum poslednej zmeny: 16.08.2018 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015