Prejsť na obsah Grafická verzia

Notifikačná služba cez EKV

  • 02.03.2016

K dnešnému dňu bola umožnené nastavenie notifikácii cez elektronickú knihu vozidla, kde má každý možnosť nastaviť si notifikácie už vo svojej finálnej podobe.

Na danej obrazovke sa vykoná párovanie vozidla okamžite, čo znamená, že neúspešné párovanie vozidiel z dôvodu preklepov sú tým eliminované. O úspešnosti nastavenia notifikácie je občan informovaný okamžite, priamo na danej obrazovke.  

 Občania majú možnosť sa k danej funkcionalite dostať tak pomocou eID (v takom prípade sa mu vozidlá dotiahnu automaticky) alebo zadaním čísla OE II a EČV (dotiahne sa mu jedno konkrétne vozidlo).

Upozorňujeme, aby si majitelia vozidiel pozorne overovali zadávané údaje (EČV, číslo osvedčenia o evidencii časť II - papierový technický preukaz)

V súčasnosti ešte stále prebieha úvodné napĺňanie registrov a z daného dôvodu sa na stránke ešte nezobrazujú vykonané emisné kontroly, technické kontroly, kontroly originality ako ani montáže splyňovacích zariadení.

Odkaz na EKV - Prehľad vozidiel

Dátum poslednej zmeny: 10.04.2024 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015