Prejsť na obsah Grafická verzia

Overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby

Odborná spôsobilosť vodiča vozidla taxislužby sa získava skúškou pred skúšobnou komisiou a osvedčuje sa vydaním preukazu vodiča. Pre overenie platnosti o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby možno overiť vyplnením čísla osvedčenia, priezviska, prepísaním textu z obrázka a stlačením tlačidla „Overiť“.
Dátum poslednej zmeny: 18.12.2015 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015