Prejsť na obsah Grafická verzia

Osvedčenie o OS na vykonávanie taxislužby

Odborná spôsobilosť na vykonávanie taxislužby sa získava skúškou pred skúšobnou komisiou a osvedčuje sa vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby.

Od skúšky podľa odseku 13 zákona č. 56/2012 Z. z. je oslobodený ten, kto má vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredoškolské vzdelanie, ktorého obsahové zameranie je zhodné s predmetmi skúšky.

Tomu, kto úspešne absolvoval skúšku, a tomu, kto bol od skúšky oslobodený podľa odseku 14 zákona č. 56/2012 Z. z., dopravný správny orgán vydá na základe písomnej žiadosti osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby.

Dostupné služby – elektronické formuláre pre túto oblasť:

Dátum poslednej zmeny: 15.02.2016 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015