Prejsť na obsah Grafická verzia

Notifikácia o konci platnosti TK/EK

Každý prevádzkovateľ vozidla, ktorý je vlastníkom alebo držiteľom vozidla musí podľa zákona 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov podrobiť vozidlo v ustanovených lehotách technickej kontrole resp. emisnej kontrole. Prihlásenie prevádzkovateľa vozidla do systému bolo možné len prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu (eID), ale MDVaRR umožnilo danú funkcionalitu pre čo najväčší okruh prevádzkovateľov vozidiel. Preto sa sprístupnila registrácia aj bez samotného eID. Prevádzkovateľ vozidla sa zaevidovaním svojho mobilného telefónneho čísla a emailovej adresy prihlási na odber týchto správ. Nastavenie svojej notifikácie je možné samozrejme kedykoľvek zrušiť. Informácie zasielané v notifikácii nebudú obsahovať žiadne osobné údaje a ich posielanie užívateľom sa spustí po skončení generálneho pardonu, teda po 1.3.2016. Počas generálneho pardonu občania nebudú sankcionovaní za neplatnú technickú kontrolu resp. emisnú kontrolu príslušným okresným úradom v zmysle objektívnej zodpovednosti. Naďalej však prevádzkovateľ vozidla môže byť sankcionovaný pri cestnej kontrole príslušníkmi PZ SR, ak sa nebude vedieť preukázať platnými dokladmi o technickej resp. emisnej kontrole.

Registrácia

* Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Dátum poslednej zmeny: 27.08.2019 | Dátum zverejnenia: 15.01.2016