Prejsť na obsah Grafická verzia

Často kladené otázky

  1. Čo všetko budem potrebovať, ak chcem komunikovať s úradmi elektronicky?
  2. Aké čítačky kontaktných čipových kariet môžem využívať s občianskym preukazom s čipom?
  3. Aké operačné systémy sú podporované na využívanie elektronických služieb ?
  4. Ako vytvorím zaručený elektronický podpis a čo na to potrebujem?
  5. Otázky k funkcionalite EKV (ohľadom TK, EK a notifikácie)

Čo všetko budem potrebovať, ak chcem komunikovať s úradmi elektronicky?

V prvom rade potrebujete vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom. Pri jeho preberaní nezabudnite požiadať o vydanie a aktivovanie bezpečnostného osobného kódu. Ak chcete občiansky preukaz používať aj na podpisovanie zaručeným elektronickým podpisom, požiadajte o nahratie kvalifikovaného certifikátu na jeho elektronický čip. Vyžiadať bezpečnostný osobný kód a certifikát na vytváranie zaručeného elektronického podpisu si môžete bez poplatku na ktoromkoľvek oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru. Zaručený elektronický podpis v elektronickom svete nahrádza vlastnoručný podpis pri papierovom úradnom vybavovaní. 
Ďalej budete potrebovať čítačku elektronických kariet a v počítači nainštalovaný príslušný softvér na prihlasovanie (eID klient), na podpisovanie (D.Signer/XAdES) a ovládač na čítačku kariet. Softvér je dostupný na stránke www.slovensko.sk v sekcii Na stiahnutie.

Aké čítačky kontaktných čipových kariet môžem využívať s občianskym preukazom s čipom?

Zoznam čítačiek, ktoré boli úspešne testované, nájdete uvedené v prílohe č. 3 používateľskej príručky aplikácie eID klient pre operačné systémy Windows.

Aké operačné systémy sú podporované na využívanie elektronických služieb ?

Aplikácia eID: Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP SP3

Pre tieto verzie operačných systémov Ministerstvo vnútra SR garantuje úplnú funkčnosť aplikácie eID klient. Podrobnejšie informácie nájdete v kapitole 2 používateľskej príručky aplikácie eID klient pre operačné systémy Windows.

Ako vytvorím zaručený elektronický podpis a čo na to potrebujem?

Zaručený elektronický podpis vytvoríte aplikáciou na podpisovanie. Na portáli www.slovensko.sk sú voľne dostupné aplikácie D.Signer/XAdES a XZep Signer. Na jeho vytvorenie potrebujete vlastniť kvalifikovaný certifikát SVK eID ACA, ktorý je momentálne jednoduché získať pri vydaní občianskeho preukazu s čipom alebo následne o neho požiadať po vydaní občianskeho preukazu na oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru.

Otázky k funkcionalite EKV (ohľadom TK, EK a notifikácie)

 

1. Ako si môžem nastaviť notifikáciu o konci platnosti EK alebo TK?

V prípade, že máte k dispozícii kartu eID, prihlásite sa pomocou nej a na stránke https://www.jiscd.sk/moja-zona/elektronicka-servisna-kniha-vozidla/prehlad-vozidiel uvidíte všetky vozidla, ktoré sú na Vás evidované. Notifikáciu nastavíte jednorazovo a platí pre všetky vozidla pre ktoré ste držiteľom. V prípade, že máte vozidlo evidované na právnickú osobu (držiteľom je PO), pomocou eID sa musí prihlásiť štatutár a na stránke www.slovensko.sk pri prihlasovaní si musí vybrať konkrétnu spoločnosť , na ktorú sú vozidla evidované. 

Pokiaľ nie ste majiteľom eID, na rovnakej linke môžete zadať EČV a číslo OE II a nastaviť si notifikáciu na konkrétne vozidlo. Bez eID nie je možné nastaviť hromadné notifikácie, ale len jednotlivo na vozidlo.

 

2. Prihlásil som sa do systému bez eID prostredníctvom EČV čísla osvedčenia. Zadal som si notifikáciu EK a TK. Po odhlásení už nebolo možné prihlásiť sa bez eID - systém pýta eID. 

Systém pri EKV nevyžaduje prihlásenie sa pomocou eID. Keď kliknete na časť „Moja zóna“, portál Vám ponúkne možnosť prihlásenia sa cez eID, ale pokiaľ v navigácii kliknete na „Elektronická servisná kniha vozidla“, tak Vás to pustí ďalej. K prehľadu sa dostanete z navigácie, kde už máte možnosť zadať autentifikačne údaje.

 

3. Ešte raz som si zadal notifikáciu EK a TK kliknutím na ponuky z menu. Systém to akceptoval na druhý krát.

Áno, máte možnosť aktualizovať si svoje kontaktne údaje.

 

4. Ako môžem zmeniť SMS notifikáciu o EK a TK, ktoré som si zadal?

Znova sa autentifikujete, zmeníte notifikačne nastavenia a uložíte ich.

 

5. V prehľade vozidla nevidím údaj o platnosti EK, TK, prípadne KO a MPZ.

Aktuálne ešte prebieha migrácia a párovanie dát zo všetkých vstupných databáz. Rozsah týchto údajov sa počíta na desiatky miliónov a preto dáta nabiehajú postupne.

Dátum poslednej zmeny: 07.02.2020 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015