Prejsť na obsah Grafická verzia

Brusel sa zameriava na sociálne aspekty v cestnej doprave

  • 10.12.2015

Problematika spolupráce v oblasti dopravy a telekomunikácií je hlavnou témou rokovaní v Bruseli, na ktorých sa zúčastnil aj štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko. Trojdňový program, ktorý je momentálne v plnom prúde, zahŕňa rokovanie Rady ministrov dopravy, telekomunikácií a energetiky, či stretnutia ohľadom slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

Dnes v dopoludňajších hodinách sa štátny tajomník František Palko stretol  s českým ministrom dopravy Danom Ťokom, zástupcom maďarského štátneho tajomníka pre infraštruktúru Zsoltom Becseyom  a poľským ministrom infraštruktúry a výstavby Andrzejom Adamczykom. Témou stretnutia boli sociálne aspekty v cestnej doprave z pohľadu krajín V4. Slovenská republika plne podporuje spoločné stanovisko členských krajín V4 k pripravovaným návrhom Komisie. V oblasti sociálnej legislatívy by nemali byť spochybňované systémy sociálneho zabezpečenia štátov strednej a východnej Európy a zvýrazňované sociálne zabezpečenie rozvinutých členských štátov. Krajiny V4 sú presvedčené, že tento problém nemôže byť vyriešený jednoduchým predpisom EÚ. „Ocenili by sme vzájomnú súčinnosť členských štátov  pri odhaľovaní nečestných praktík. Tieto opatrenia by však mali byť prijaté citlivo, aby neboli v rozpore s voľným pohybom služieb a zásadou proporcionality“, povedal  F. Palko. Jedným z opatrení môže byť aj povinná registrácia všetkých vozidiel dopravnej spoločnosti v mieste usadenia. Slovensko toto pravidlo dôsledne uplatňuje.

Osobitné rokovanie mal štátny tajomník František Palko so zástupcom maďarského štátneho tajomníka Zsoltom Becseyom. Spolu prerokovali návrh nového železničného nákladného prepojenia Poľska, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Pre Slovensko by toto prepojenie znamenalo dôležité priame napojenie s prístavom Koper v Slovinsku. Štátny tajomník Palko prejavil záujem usporiadať začiatkom budúceho roka pracovné stretnutie na slovenskom ministerstve dopravy, kde by boli prerokované vízie tohto nového prepojenia za účasti predstaviteľov Európskej komisie a zástupcov všetkých zainteresovaných štátov. 

Súčasťou programu štátneho tajomníka ministerstva dopravy sú aj stretnutia s nemeckým federálnym ministrom dopravy a infraštruktúry Alexandrom Dobrindtom či  britským ministrom dopravy Robertom Goodwillom, ktoré iniciovali samotní európski štátnici. Na stretnutí s nemeckým ministrom dopravy F. Palko poukázal na to, že Slovensko je za ďalšiu liberalizáciu kabotáže, ktorá vedie k lepšiemu využívaniu vozidiel a znížením počtu prázdnych jázd. Zároveň upozorní svojho kolegu, že niektoré opatrenia zo strany vybraných členských štátov idú proti myšlienke spoločného trhu, nakoľko trieštia jednotné predpisy a vytvárajú regionálne prekážky pri prístupe na ich trh.

Na bilaterálnom stretnutí Slovensko-Poľsko sa zástupcovia krajín  venovali téme cestného a železničného prepojenia oboch krajín. Významným budúcim prepojením medzi Slovenskom a Poľskom bude diaľnica D3, ktorá má spolu s ťahom D1 veľký význam nielen pre Slovenskú republiku, ale aj okolité štáty. „Na Slovensku sú v súčasnosti na tomto ťahu už niektoré úseky cesty vybudované a ďalšie sa budujú. S prihliadnutím na komplikovanú prípravu a obmedzené možnosti financovania výstavby bude celá R4 skompletizovaná po roku 2020“, zhodnotil situáciu F. Palko.

Dátum poslednej zmeny: 11.05.2022 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015