Prejsť na obsah Grafická verzia

Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo www.jiscd.sk spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom Ministerstva financií č. 55/2014 Z. z.

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS), s miernym obmedzením aj pri zobrazovaní elementov prostredníctvom Java skriptov. Webové sídlo je definované v relatívnych jednotkách a jeho elementy je možné veľkostne prispôsobovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Textové súbory na tomto webovom sídle sú zverejňované okrem formátu .html aj vo formáte .pdf. Na zobrazenie dokumentov v .pdf je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je voľne šíriteľný.

Ak sa vyžaduje ďalšia úprava, textové súbory sú zverejňované vo formátoch .odt a .docx súčasne. Z archívnych dôvodov sa môžu na webovom sídle vyskytovať textové súbory vo formáte .rtf, avšak nové textové súbory sa v tomto formáte už nevytvárajú a nezverejňujú. Všetky uvedené formáty je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových editoroch, okrem formátu .pdf.

Súbory obsahujúce tabuľky sú zverejňované súčasne vo formáte .ods a .xlsx, prípadne vo formáte .csv.

Grafické súbory sa na webovom sídle zverejňujú najmä vo formáte .jpg a .png.

Webové sídlo www.jiscd.sk má zabudovaný modul RSS, ktorým je možné získavať krátke textové správy s pravidelným odberom. Webové sídlo je pravidelne validované nástrojom W3C.

Stránka jiscd.sk môže obsahovať odkazy na externé zdroje informácii, zväčša na stránku MDV SR (mindop.sk), ktoré sa otvárajú v nových oknách prehliadača. Nové okná sa taktiež otvárajú pri formulároch elektronických podaní, pričom v oboch prípadoch ostáva obsah pôvodného okna nezmenený.

 

 

Dátum poslednej zmeny: 02.01.2017 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015