Prejsť na obsah Grafická verzia

ZANZI s.r.o.

ZANZI s.r.o.
Haniska 429
Haniska
04457
IČO: 36217441

Vydané povolenia

Číslo povolenia:
OU-KE-CDPK-2014/047047-02
Dátum vydania:
20.11.2014
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Platnosť:
20.11.2014 - 20.11.2024
Posledná zmena:
20.11.2014
Kto vydal:
OÚ Košice
Počet vozidiel nad 3,5t:
4
Vedúci dopravy:
Ladislav Maruščák

Vydané licencie

Názov dopravcu:
ZANZI s.r.o.
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Číslo licencie:
KEMN011025000000
Platnosť:
20.11.2014 - 20.11.2024
Počet overených kópii:
4

Overené kópie licencie

Číslo licenciePlatnosť
KEMN011025000001 20.11.2014 - 20.11.2024
KEMN011025000002 20.11.2014 - 20.11.2024
KEMN011025000003 20.11.2014 - 20.11.2024
KEMN011025000004 20.11.2014 - 20.11.2024
Dátum poslednej zmeny: 20.04.2024