Prejsť na obsah Grafická verzia

2PT TRADE, a.s.

2PT TRADE, a.s.
Breziny 333/21
Tvrdošín
02744
IČO: 47615842
+421908944620
raticak@flextrans.sk

Vydané povolenia

Číslo povolenia:
OÚ-ZA-OCDPK-D/2014/02348/2/MA
Dátum vydania:
28.06.2022
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Platnosť:
18.03.2014 - 18.03.2024
Posledná zmena:
04.07.2022
Kto vydal:
OÚ CD a PK Žilina
Počet vozidiel nad 3,5t:
3
Vedúci dopravy:
Ing. Anton Ratičák

Vydané licencie

Názov dopravcu:
2PT TRADE, a.s.
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Číslo licencie:
ZAMN010318010000
Platnosť:
06.07.2022 - 18.03.2024
Počet overených kópii:
3

Overené kópie licencie

Číslo licenciePlatnosť
ZAMN010318010004 06.07.2022 - 18.03.2024
ZAMN010318010005 06.07.2022 - 18.03.2024
ZAMN010318010006 06.07.2022 - 18.03.2024
Dátum poslednej zmeny: 21.02.2024