Prejsť na obsah Grafická verzia

2B TRANS k. s.

2B TRANS k. s.
Seberíniho 9
Bratislava-Ružinov
82103
IČO: 44898363

Vydané povolenia

Číslo povolenia:
OU-BA-OCDPK1-2014/065295/GRM
Dátum vydania:
11.08.2014
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Platnosť:
17.09.2014 - 17.09.2024
Posledná zmena:
17.09.2014
Kto vydal:
OÚ Bratislava
Počet vozidiel nad 3,5t:
8
Vedúci dopravy:
Josef Bernhofer

Vydané licencie

Názov dopravcu:
2B TRANS k. s.
Typ dopravy:
Nákladná cestná doprava
Číslo licencie:
BAMN003444010000
Platnosť:
17.09.2014 - 17.09.2024
Počet overených kópii:
8

Overené kópie licencie

Číslo licenciePlatnosť
BAMN003444010001 17.09.2014 - 17.09.2024
BAMN003444010002 17.09.2014 - 17.09.2024
BAMN003444010003 17.09.2014 - 17.09.2024
BAMN003444010004 17.09.2014 - 17.09.2024
BAMN003444010005 17.09.2014 - 17.09.2024
BAMN003444010006 17.09.2014 - 17.09.2024
BAMN003444010007 17.09.2014 - 17.09.2024
BAMN003444010008 17.09.2014 - 17.09.2024
Dátum poslednej zmeny: 20.04.2024