Prejsť na obsah Grafická verzia

Svetozár Slamka

Svetozár Slamka
Nová Hora 2064
Krupina
96301
Číslo oprávnenia
Emisná kontrola: 0153
Kontrola originality: 1629
Druhy kontrol
Emisná kontrola
Kontrola originality
Druhy vozidiel
Nákladné vozidlá
Osobné vozidlá

Špecifikácia kontroly

Kontrola originalityKONTROLA ORIGINALITY

M1
Osobné auto

Emisná kontrolaEMISNÁ KONTROLA

Dátum poslednej zmeny: 27.01.2023