Prejsť na obsah Grafická verzia

Prehľad autoškôl

Na stránke jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD) bol medzi registre doplnený register autoškôl, v ktorom možno nájsť užitočné informácie o autoškolách, ktoré splnili nové podmienky a prešli procesom registrácie na okresných úradoch v sídle kraja. Údaje v tomto registri budú priebežne doplňované a aktualizované.

Názov autoškoly
Ing. Tibor Kostyál - Autoškola KOSTYÁL
Nové Zámky
Ing. Vladimír Dávid - AUTOŠKOLA FORTUNKA
Bratislava-Ružinov
Ing. Vladimír Macko
Nitra
Ing. Zuzana Senciová - Autoškola Zuzka
Levice
Ing.Iveta Derzsiová - AUTOŠKOLA VLADÁR
Martin
INSTRUCT, s.r.o.
Galanta
Ivan Kodaj - Autoškola
Žilina
Ivan Mataj
Ružomberok
Ivan Ruman - AUTO-TOP
Šamorín
Ivana Gostičová - IVANA
Stropkov
Iveta Martinková AUTOŠKOLA SABÍNA
Piešťany
Ján Čižmarik - ČIŽO
Krompachy
Ján Domik - AUTOŠKOLA DOMIK
Rožňava
Ján Ďuriník - AUTOŠKOLA
Trnava
Ján Gombár AUTOŠKOLA GM
Bytča
Ján Horúcka - AUTOŠKOLA
Piešťany
Ján Iľko - AUTOŠKOLA
Trebišov
Ján Koreň
Banská Bystrica
Ján Kukučka - AUTOŠKOLA KUKUČKA
Martin
Ján Mikulec - Autoškola MAJA
Stará Turá
Ján Mišák AUTO-MOTO ŠKOLA MIŠÁK
Prievidza
Ján Podhorec - Autoškola Podhorec
Šurany
Ján Štofan
Spišská Nová Ves
Janka Kelemenová - Silver Star
Malacky
Jarmila Jurtinusová
Spišská Nová Ves
Jaroslav Kaba - AUTOŠKOLA KABA
Trnava
Jaroslav Kanderka AUTOŠKOLA
Púchov
Jaroslav Paulus
Žilina
Jaroslav Tkáč
Poprad
JDJ s.r.o.
Púchov
Dátum poslednej zmeny: 18.05.2022