Prejsť na obsah Grafická verzia

Plnomocenstvo pri podávaní elektronickej žiadosti a návrhu

  • 23.01.2020

Elektronickú žiadosť môže podávať ktokoľvek, kto vlastní občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Je možné aj podanie za iného žiadateľa, ak podávajúci pozná údaje o žiadateľovi, ktoré sa na danej žiadosti požadujú. V tomto prípade je potrebné priložiť prílohu "Plnomocenstvo", a to buď priamo v elektronickom formáte alebo cez zaručenú konverziu.

Dátum poslednej zmeny: 11.05.2022 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015