Prejsť na obsah Grafická verzia

Novela vyhlášky č. 45/2016 Z. z

  • 02.07.2020

Vážení používatelia JISCD,

v súvislosti s novelou vyhlášky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 45/2016 Z. z.“), ktorá nadobudla účinnosť dňa 23. júna 2020 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v súčinnosti s dodávateľom JISCD, intenzívne pracuje na implementácií potrebných úprav JISCD.

Väčšina úprav JISCD je viazaná na výučbu teórie s využitím 50 % náhrady výučby teórie formou tzv. e-learningu, na praktický výcvik v údržbe vozidla v skupinách a denný limit trvania výučby teórie pripadajúceho na jedného účastníka kurzu. Vzhľadom na tieto skučnosti je možné počas trvania krízovej situácie využívať ustanovenie § 34a vyhlášky č. 45/2016 Z. z., ktoré umožňuje výučbu teórie nahradiť dištančnou formou.

Informáciu budeme priebežne aktualizovať.

Dátum poslednej zmeny: 11.05.2022 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015