Prejsť na obsah Grafická verzia

Na Turci sa zrekonštruuje tento rok viac ako 22 kilometrov ciest prvej triedy

  • 04.12.2015

Obyvatelia Turca sa môžu tento rok tešiť na štyri zrekonštruované úseky cesty I/65. Po viac ako 22 kilometroch zrekonštruovaných a modernizovaných ciest prvej triedy budú motoristi jazdiť bezpečnejšie a pohodlnejšie. Ministerstvo dopravy s rekonštrukciou úsekov na ceste I/65 nekončí a snaží sa, aby sa rekonštrukcia úseku medzi Turčianskymi Teplicami a Príbovcami začala čo najskôr.

„Rezort dopravy si veľmi dobre uvedomuje význam ciest I. triedy na celom území Slovenska. Počet automobilov sa neustále zvyšuje. Cesty I. triedy tak svojou kapacitou už v súčasnosti v mnohých úsekoch nepostačujú a sú v zanedbanom stave,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Viktor Stromček. Vďaka stavebným a bezpečnostným opatreniam, ktoré prebiehali alebo prebiehajú aj v oblasti Turca, sa na týchto úsekov zvýši bezpečnosť cestnej premávky, komfort cestovania a zníži sa nehodovosť. 
Nové technické riešenia, ktoré sa na týchto úsekov použili (ide o úseky I/65 D Martin – obchvat, I/65 Príbovce – Martin, Juh, I/65 Dolná Štubňa – Turčianske Teplice a I/65 Stará Kremnička – Kremnica), zabezpečia plynulejšiu cestnú premávku, ochranu chodcov aj motocyklistov. „Zároveň chcem poďakovať ľuďom z tohto regiónu za trpezlivosť, s ktorou znášali dopravné obmedzenia, počas rekonštrukcií týchto úsekov,“ povedal V. Stromček.

Ďalšie úseky na ceste I/65 sa na rekonštrukciu pripravujú. Medzi Turčianskymi Teplicami a Príbovcami je spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. V súčasnosti ešte prebieha štátna expertíza (technicko-ekonomické posúdenie stavby) a majetkoprávne vysporiadanie stavby. „Ministerstvo dopravy vyvíja maximálne úsilie na ukončenie procesu prípravy tejto stavby a je prioritou ministerstva čo najskoršie začatie realizácie tejto stavby v budúcom roku,“ povedal Stromček. Financovanie stavby je navrhnuté z eurofondov.
K ďalšiemu úseku na ceste I/65 Kremnice – Kremnické Bane je spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. Žiadosť o stavebné povolenie plánuje Slovenská správa ciest podať na prelome rokov 2015 a 2016. Aj financovanie tejto stavby je navrhnuté z eurofondov. „Predpokladáme, že štúdia realizovateľnosti potvrdí opodstatnenosť tejto stavby,“ povedal V. Stromček. V ďalšom roku plánuje Slovenská správa ciest obstarať aj dokumentáciu pre stavebné povolenie na úsek Kremnické Bane – hr. kraja.

V súčasnosti sa spracováva aj štúdia realizovateľnosti R3 Martin – Šášovské Podhradie, ktorá by odľahčila cestu prvej triedy na tomto úseku.  Štúdia realizovateľnosti je potrebná pre možnosť financovania projektov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. V rámci tejto štúdie sa posudzuje aj cesta I/65 vo vzťahu k projektom, ktoré má v investičnom pláne Slovenská správa ciest. 
Ministerstvo dopravy do výstavby či rekonštrukcie ciest prvej triedy na celom území Slovenska investovalo takmer 500 miliónov eur a číslo zrekonštruovaných a zmodernizovaných kilometrov týchto ciest sa v tomto období blíži k 700. Veľkú zásluhu na tom majú financie z Európskej únie. 

Dátum poslednej zmeny: 11.05.2022 | Dátum zverejnenia: 15.12.2015